CIAO IC-218 Chicken Fillet + Maguro + Scallop + Fiber 40g

  • Giá:

    14,000₫

  • Súp Gà + Cá ngừ + Sò điệp + Chất xơ


CIAO IC-218 Chicken Fillet + Maguro + Scallop + Fiber 40g

Hết hàng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Súp Gà + Cá ngừ + Sò điệp + Chất xơ