Pate mèo Inaba IMC-163 Chicken Fillet wt Sliced Bonito Jelly 65g

  • Giá:

    30,000₫

  • Gà philê & cá ngừ lát dạng thạch

Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gà philê & cá ngừ lát dạng thạch