Snack chó Inaba que thạch mềm Churu Jelly Stick 15g*4

  • Giá:

    42,000₫

  • Que thạch mềm từ gà, gân bò. 4 vị

VỊ
Còn hàng
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Que thạch mềm từ gà, gân bò. 4 vị